Általános hírek

Hadmérnök tájékoztató

 

KMDI Workshop 2020. 12. 03.

Hornyacsek Júlia: A tudományos kutatómunka tervezése és szervezése
Veres Violetta: Pedagógia a felsőoktatásban
Kovács Gergely. A tudományos kommunikáció
Tóth Bence: Matematikai módszerek a tudományos kutatásban

 

 

 

Felhívás

a

Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület

jubileumi, XX. Nemzetközi Tudományos PhD-Konferenciáján való részvételre

 

A 17 éve működő Egyesületünk megalakulása óta kiemelt küldetésének tekinti a tudományos pályájukon elindult PhD-hallgatók, az azt tervező egyetemisták és a fiatal kutatók szakmai segítését. E célból az elmúlt években tizenkilenc „élő” és egy on-line nemzetközi tanácskozást szerveztünk és az azokon elhangzott előadásokat húsz elektronikus könyvben megjelentettük.

A konferencia felhívása

Jelentkezési lap

 

 

A KMDI elsősei is  letették az esküt, és megkezdték tanulmányaikat

https://www.uni-nke.hu/hirek/2020/09/17/a-doktoranduszoknak-is-megkezdodott-a-tanev

 

 

5th Agria Conference on Innovative Vehicle Technologies and Automation Solutions - InnoVeTAS 2021

Az egri Pneumobil versenyek kísérő programjaként 2021-ben immár ötödszörre kerül megszervezésre nemzetközi szakmai konferencia.

A konferencia felhívása

 

DOSZ Szabadegyetem

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) 2020. szeptember 4-6. között első alkalommal rendezi meg a DOSZ Szabadegyetemet a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatával együttműködésben a Debreceni Egyetem központi Campusán.

A jelentkezés határideje: 2020. augusztus 24. A jelentkezés részletes feltételei, illetve a programról további információ az alábbi linkre kattintva érhető el:

 

http://www.doktori.hu/cikk_file/DOSZ_Szabadegyetem.pdf

 

Egy mérföldkő a doktori képzésben: a komplex vizsga

„Nem a tudás, hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a szerzés, nem az ottlét, hanem az odaút szerzi a nagyobb örömet.” – Gauss

A Katonai Műszaki Doktori Iskola 2020. június 15. és 2020. június 24. között, a járványügyi szabályok maximális betartásával folytatta le a 2019/2020-as tanévben másodévfolyamos tanulmányaikat befejező doktoranduszok komplex vizsgáztatását.

A komplex vizsga meghatározó mérföldkőnek számít a doktoranduszok életében. Doktori (PhD) képzésük folyamán ugyanis ez az a kritikus mérőpont, amikor eldől, hogy folytathatják-e a tanulmányaikat. A hallgatóknak a vizsga elméleti részében számot kell adniuk tanulmányaik képzési és kutatási fázisában elsajátított ismereteiről. A lexikális tudás mellett, a vizsga disszertációs részében az értékelés másik része azt hivatott mérni, hogy a doktoranduszok hol tartanak a tudományos kutatómunkájukkal, időarányosan hogyan állnak a disszertációjuk elkészítésével, valamint hogyan tervezik a doktori (PhD) képzésük második, azaz kutatási és disszertációs szakaszát.

Mindezen részterületek minősítése alapján a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács által jóváhagyott komplexvizsga-bizottságok eldöntik azt, hogy támogatják-e vagy esetlegesen elutasítják a hallgatók további tanulmányainak, tudományos kutatásainak a folytatását a Doktori Iskola keretében.

Ebben az évben 29 fő doktorandusz volt komplex vizsgára kötelezve, akik közül 26 fő hallgató felelt meg a vizsgára bocsátás követelményeinek. A doktoranduszok a Doktori Iskola valamennyi kutatási területét képviselték. A vizsgázók között 1 fő Közszolgálati ösztöndíjas chilei, valamint 1 fő Stipendium Hungaricum ösztöndíjas jordán nemzetiségű hallgató is volt, akivel - tekintettel a járványügyi veszélyhelyzet miatt kialakult állapotra -, rendhagyó módon, Skype-interjú formájában zajlott le a vizsga-meghallgatás.

A komplexvizsga-bizottságok összegzett véleménye alapján megállapítható, hogy a komplex vizsga elméleti részét és a disszertációs részét illetően, valamennyi doktorandusz felkészültsége megfelel az elvárt követelményeknek. A doktori (PhD) képzésük képzési és kutatási szakaszában megszerzett elméleti ismereteket képesek voltak megfelelő módon visszaadni a kutatási területek főtantárgyaihoz, valamint a kutatási témák specifikus tantárgyaihoz tartozó kérdések megválaszolása során. Képesek voltak az elvárt módon bemutatni az eddigi tudományos kutatómunkájukat, az elért kutatási eredményeiket, valamint ismertetni a doktori (PhD) képzésük kutatási és disszertációs szakaszában tervezett elképzeléseiket. A hallgatók többsége rangos folyóiratokban publikálta a kutatási eredményeit, nemzetközi tudományos-szakmai konferenciákon mutatta be a következtetéseit, javaslatait, valamint a nagytöbbségük már most megszerezte a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez követelményként támasztott második nyelvvizsgát is.

A Doktori Iskola vezetése és Titkársága gratulál valamennyi doktorandusznak és a témavezetőjének! További tudományos kutatómunkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

 

Budapest, 2020. június 26.

Dr. Jobbágy Szabolcs PhD

_________________________________________________________________________________________________

Laudáció Dr. Kende György ny. ezredes, professor emeritus 70. születésnapja alkalmából

LAUDÁCIÓ

Dr. Kende György ny. ezredes, professor emeritus
70. születésnapja alkalmából

„A tudomány nem más, mint a rendszerbe foglalt józan ész”

Dr. Kende György

Kende György 70. életévének betöltésével megvált az iskolavezetői feladatkörétől, és az NKE professor emeritusaként folytatja pályafutását. Professzor úr elköszönt az elmúlt években a vezetésével működő Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács tagjaitól, és további sok sikert kívánt az iskola oktatóinak és a doktoranduszainak.

A leköszönő iskolavezető tartalmas szakmai és tudományos életútja mindenkiben tiszteletet ébreszt. Villamosmérnöki oklevelét 1974-ben szerezte a Leningrádi Elektrotechnikai Intézet, Elektronikus számítógépek szakán, amelyet ugyanebben az évben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán műszer- és irányítástechnika szakos oklevélként honosítottak. Tanulmányai elvégzését követően 1974-ben került a Haditechnikai Intézetbe, ahol 2001-ig különböző kutatói majd vezetői beosztásokat töltött be. 1993-tól az intézet tudományos parancsnok-helyetteseként, majd 1996-tól tudományos igazgatójaként felelős volt a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeinek kutatása és fejlesztése érdekében végzett tudományos tevékenység szervezésért és irányításáért.

Az ott betöltött kutatói és vezetői beosztásaihoz számos, abban az időszakban született haditechnikai eszköz- és technológia fejlesztés kapcsolódik. Két szabadalom társtulajdonosa, amelyekhez két nemzetközi elismerés is kapcsolódik. A „Helymeghatározás elektronikus irányméréssel” elnevezésű találmánnyal a GENIUS’96 Találmányok és Újdonságok Nemzetközi Kiállításán és Vásárán Genius’96 Nagydíjat nyert. 1996-ban pedig ugyanez a találmány ezüstérmet nyert a feltalálók Genfben rendezett Nemzetközi Kiállításán.

Az 1980-as évek elejétől egy kutatócsoport élén témafelelősként, majd később tudományos igazgatóként irányította a tábori tüzérség tűzvezetésének automatizálására irányuló kutatásokat. Ennek végeredményeként jött létre 1994-ben az ÁRPÁD M1 automatizált tűzvezető rendszer, amely a tüzérosztály tüzér felderítő, cél- és meteorológiai adatok feldolgozását és továbbítását valamint lőelemképzését biztosító rendszer. A kutató-fejlesztő csoport munkáját – köztük Kende professzor úr munkáját is – 1996-ban Zrínyi Miklós díjjal, 2000-ben pedig Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjjal ismerték el.

A hadtudomány kandidátusa tudományos fokozatot 1985-ben szerezte meg, „Számítógép-hálózat alkalmazása a tüzérosztály tűzvezetési információs rendszerében” című értekezésével. 2004-ben pedig „A magyar tábori tüzérség automatizált tűzvezetési rendszerének kifejlesztése, eredményei és tapasztalatai” című disszertációját védte meg, amiért az MTA doktora tudományos címet érdemelte ki.

Kende tanár úr oktatói pályafutását 2001-ben kezdte, ekkor került a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Haditechnikai Tanszékére egyetemi docensi beosztásba. 2005-ben sikeres pályázata eredményeként a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. 2001-től folyamatosan oktat az NKE-n és jogelőd intézményénél. 2002 és a 2005 közötti időszakban a minőségügyi szakirányú továbbképzési szak felelőse volt. Ebben az időszakban elnyerte a Széchenyi István Ösztöndíjat is. Szakterületén, a haditechnikai K+F témakörben számos tantárgy felelőseként oktatott és máig oktat az egyetemi képzés minden szintjén. 2002-ben alapítója volt, majd később törzstagja is lett a Katonai Műszaki Doktori Iskolának. 2004-ben lett az iskolavezető helyettese, majd 2016-tól az iskola vezetője volt a 70. életévének betöltéséig.

A tudományos közéletben is aktívan részt vesz. Több munkacsoportnak, testületnek volt tagja, választott képviselője és jelenleg is több tisztséget tölt be. Ezek közül kiemelkedik 1994 és 2012 között a NATO RTO és STO tagsága. 2005 óta tagja az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottságának. 2002-től 2017-ig az egyetem és a jogelőd intézmény Habilitációs Bizottság tagja volt. 2016-tól 2019-ig pedig doktori iskola vezetőként az NKE Doktori Tanácsa elnökhelyettesi tisztét töltötte be. Az AARMS és a Haditechnika folyóiratok szerkesztőbizottságának is tagja. Eddig mintegy 85 tudományos és felsőoktatási publikációja jelent meg 170 független hivatkozással.

Kimagasló oktatói, tudományos tevékenységéért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen több kari és egyetemi szintű elismerésben részesült. Ezek közül kiemelkedik az NKE Aranyérem kitüntetés, amelyet eredményekben gazdag kutatói, fejlesztői és oktatói pályafutásáért és kiemelkedő szakmai, tudományos és oktatói tevékenységéért kapott 2019-ben. A szenátus ünnepi ülésén pedig a Professor Emeritus címet vehette át.

Professzor úr közismert a sakk iránti szeretetéről, és magas szintű játéktudásáról. Ma is igazolt versenyző és rendszeres résztvevője neves sakktornáknak itthon és külföldön. Az MH válogatott csapat tagjaként több alkalommal vett részt a NATO sakkbajnokságokon. 13 NB1-es aranyérme van és jelenleg a FIDE nemzetközi sakkszövetség ranglistáján 2049 élő pontjával FIDE mesterjelölti címmel büszkélkedhet.

 Professzor úr szakmai életpályája, aktív tudományos közéleti szerepvállalása miatt kivívta az egyetem polgárainak, a tudományos közélet szereplőinek nagyrabecsülését és elismerését.

Iskolánkért végzett áldozatos munkáját minden oktató és doktorandusz nevében ezúton is megköszönjük.

Budapest, 2020. 01. 28.

Prof. dr. Haig Zsolt ezredes

___________________________________________________________________________________________________________