Doktoranduszok a tudomány szolgálatában

"Doktoranduszok a tudomány szolgálatában"

KMDI tudományos konferencia

2019. november 13.

 

A NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola 2019. november 13-án tudományos konferenciát rendezett abból a célból, hogy a negyedéves doktoranduszok bemutathassák a tudományos közönségnek az eddigi kutatómunkájukat és az elért eredményeiket, valamint a kutatási területükön megvalósítandó jövőbeli terveiket.

A már hagyományként ismert Doktoranduszok a tudomány szolgálatában című konferenciát prof. dr. Kende György az iskola vezetője és prof. dr. Haig Zsolt vezető-helyettes nyitotta meg. Dr. Kende György professzor úr megnyitójában kiemelte, hogy az előadóknak nemcsak a témájuk bemutatása miatt érdekes ez a lehetőség, hanem mert az előadók aktívan fejleszthetik vitakészségüket is, illetve a műhelyvita előtt olyan kritikákat hallhatnak a szakértőktől, amelyeket felhasználhatnak a doktori értekezésük készítésekor. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az előadók előadásainkban bátran álljanak ki az eredményeik mellett, hiszen ők lesznek abban a pillanatban a témájukat, részterületüket legjobban ismerő szakemberek.

Haig professzor megnyitójában hangsúlyozta, hogy a konferencián résztvevő előadók és értékelők, illetve a közönség remek lehetőséget kapnak a különböző korszerű kutatások megismerésére, és kapcsolódási pontok keresésére a saját szakterületükkel. Bátorította a résztvevőket az előadásokkal kapcsolatos kritikák megfogalmazására annak érdekében, hogy a doktoranduszok a legtöbbet profitálhassanak a hozzászólásaikból. A megnyitó után az iskola tudományos titkára dr. Hornyacsek Júlia ismertette az előadókkal a konferencia programját és a technikai információkat.

A rendezvényre meghívást kaptak a Katonai Műszaki Doktori Iskola egyes kutatási területeinek vezetői, témavezetői, hallgatói és oktatói is. A közel hetven résztvevő több területről hallhatott előadásokat. A nap tizenkilenc előadásából tematikájában öt kapcsolódott a katasztrófavédelemhez, öt a környezetvédelemhez, öt az interdiszciplináris szekcióhoz, négy a haditechnika témakörhöz.

A Környezetvédelem szekcióban dr. Tóth Rudolf és dr. Jobbágy Szabolcs vezetésével és értékelésével zajlottak az előadások a környezettudatos objektum-létesítés és korszerűsítés lehetőségeiről, a hadviselés-ökológia módszertanának alkalmazási lehetőségeiről, az intelligens sugárzásmérő műszerek alkalmazási lehetőségeiről, a mikrobiológiai vízvizsgálati módszerekről, valamint a hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseiről.

A Katasztrófavédelem szekcióban Dr. Muhoray Árpád vezetésével és értékelésével az erdő- és vegetációtüzek vizsgálatáról, az ár- és belvíz elleni védekezés hatékonyságának növeléséről, a termék távvezetékes rendszer üzemfelügyeleti rendszeréről, a túlélési esélyek növeléséről katasztrófa-kárhelyen, valamint a nukleáris létesítmények sugárvédelmi felügyeletének fejlesztéséről témákban zajlottak előadások.

Az interdiszciplináris szekcióban a közönségen kívül a szekciót vezető dr. Kátai Urbán Lajos és dr. Hornyacsek Júlia értékelte a munkákat. Előadások hangzottak el a mesterséges intelligencia képességéről. a missziós szolgálatban, hazánkétól eltérő éghajlaton való étkezés egészségügyi hátteréről, az USA-ban folyó kiberhadviselés elemeiről és megvalósításáról, a kiberműveleti penetrációs teszt felderítési és analízis fázisának információgyűjtési technikáiról és az árvízi lakosságtájékoztatás korszerűsítési lehetőségeiről.

A haditechnika szekciót dr. Hegedűs Ernő nyitotta meg, aki a Magyar Hadtudományi Társaság alelnökével dr. Hegedűs Henrikkel közösen vezette a szekciómunkát. Előadások hangzottak el a honvédelmi létfontosságú rendszerelem kijelölésének tapasztalatairól, a polgári- és a katonai légiforgalom szervezés eljárás béli és technikai különbségeiről, a huszita harci szekerek alkalmazásáról a Kárpát-medencében, valamint egy felhőből irányított pilóta nélküli légijármű-rendszer fejlesztéstől a tesztelésig zajló életciklusáról.

 

A rendezvény, értékelve a hallgatók kutatási tevékenységét, hozzájárult a résztvevők szakmai és kutatásmódszertani fejlődéséhez, és a doktoranduszok katonai műszaki kutatási eredményeinek tudományos világgal való megismertetéséhez.

 

Kovács Gergely

_________________________________________________________________________________________________________

A konferencia meghívója

A konferencia programja