Doktoranduszok a tudomány szolgálatában konferencia 2020

Doktoranduszok a tudomány szolgálatában 2020

Online tudományos konferencia

2020.11.11.

 

Antal Zoltán Atomerőmű létesítés katasztrófavédelmi követelményeinek kutatása és fejlesztése
Deák Veronika A kibervédelmi képesség képzésének lehetőségei és korlátai a közszolgálati kiberbiztonság fejlesztése érdekében
Deli Gábor Kisdózisú sugársérülések laboratóriumi vizsgálata polimeráz láncreakció segítségével, különös tekintettel a DNS károsodásra
Dobó Kristóf A differenciált árvízvédelem bevezethetősége Magyarországon
Goda Zoltán Szerves mikroszenyezők kockázatbecslése a parti szűrésen alapuló ivóvízellátásban
Győző-Molnár Árpád A magyarországi katasztrófa-felszámolás vezetés-irányítási rendszerének vizsgálata és a lehetséges fejlesztési irányok, különös figyelemmel a természeti katasztrófák bekövetkezésénél alkalmazandó eljárásokra
Herczeg Gergely A tűzvédelmi használati szabályoknak és a tűzoltó beavatkozás műszaki feltételeinek fejlesztési lehetőségei
Koch Dániel Vizek kártételei elleni védekezés során alkalmazott módszerek korszerűsítési lehetőségi környezetbiztonsági szempontok figyelembevételével
Kralovánszky Kristóf A kiberhadviselés és a kritikus információs infrastruktúrák védelmének határterületei és együttműködésük keretrendszere
Matusz Márk Péter Telemedicinális hálózat bevezetése és működtetése a Magyar Honvédség csapategészségügyi rendszerében
Priváczki-Juhászné Hajdu Zsuzsanna Földárja jelenség hatása a belvízvédelmi létesítményekre
Salamon Endre Transzportfolyamatok vizsgálata az ivóvíz-szolgáltató rendszerekben
Sibalin Iván Energetikai létfontosságú rendszerekkel kapcsolatos iparbiztonsági tevékenység kutatása és fejlesztése
Tóth András A szénhidrogén-feldolgozás során előforduló káresemények komplex katasztrófavédelmi szempontú vizsgálata és a fejlesztési irányok meghatározása kutatási téma
Tóth György A halottkémi rendszer hazai bevezetésének tudományos vizsgálata tömeges események, katasztrófák egészségügyi felszámolása során, valamint természetes halálozás esetén
Tóth Péter László A homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszereinek továbbfejlesztése
Török Péter A hálózatos katona infokommunikációs rendszerének IoT eszközökkel történő megvalósíthatóságának elemzése a Magyar Honvédségnél
Vásárhelyi-Nagy Ildikó A beavatkozó állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai, különös tekintettel a katasztrófák felszámolásánál jelentkező extrém hatások kezelésére

A konferencia meghívója