Doktoranduszok a tudomány szolgálatában 2021

Doktoranduszok a tudomány szolgálatában

2021.05.13.

 

Plenáris rész

9:00 Megnyitó - Dr. Padányi József vezérőrnagy, iskolavezető

9:10 Urbanovics Anna - A sikeres tudományos pálya első lépései

9:35 Dr. Hornyacsek Júlia alezredes - A tudományos kutatás etikai kérdései

 

1. szekció

Szekcióvezető: Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes

10:00 Almási Csaba - Tartányban és ömlesztve szállított veszélyes áruk azonosítási nehézségei közúti baleset során

         véleményezők: Kátai-Urbán Maxim, Gyapjas János

10:30 Berta Katalin - Comparison of wildlife rescue procedures

         véleményező: Balogh Róbert

11:00 Gémes Levente - A Magyar Honvédség Légi kutató-mentő szolgálatának fejlesztése a társszervek tekintetében

         véleményező: Szabó László István

11:30 Igaz-Danszky Tamás - A katasztrófavédelmi műveletirányítás kutatása és fejlesztése

         véleményező: Zsitnyányi Attila

12:00 Mészáros István - Üzletmenetfolytonossági tervezés kórházi környezetben I.: Üzleti hatáselemzés

         véleményezők: Márton Attila, Horváthné Papp Márta

 

2. szekció

Szekcióvezető: Dr. Tóth Bence

10:00 Bihaly Barbara - A kiberhadviselés hadügyi, műszaki, gazdasági és jogi hatásai

         véleményezők: Dévai Dóra, Koczka Ferenc

10:30 Bodnár István - IOT és Bigdata eszközök műveleti felhasználása

         véleményező: Huszár Péter

11:00 Gábor Szabolcs László - Mély tanulásos konvolúciós neurális hálózatok objektum felismerés pontosságának növelési lehetőségei

         véleményező: Huszár Viktor Dénes

11:30 Gajdács László - Légijárművek és drónok összeütközési kockázatának repülésbiztonság növelésére irányuló vizsgálata, az összeütközési veszély csökkentésének lehetséges megoldásai

         véleményezők: Dr. Szalkai István László, Domán László

12:00 3 Szabadföldi István - Artificial Intelligence in Military Application - Opportunities and Challenges

         véleményező: Kárász Balázs

 

3. szekció

Szekcióvezető: Dr. Gávay György százados

10:00 Bogdanovits András - Az árvizek megelőzésének, árvizek elleni védekezésnek és a következmények felszámolásának geoinformációs támogatása

         véleményezők: Kerék Gábor, Tóth Péter

10:30 Farkas Csaba Bence - Vegyi, biológiai, illetve radio-nukleáris eseményekben kontaminált elhunytak azonosítása; a biztonságos feladatvégzés elméleti és gyakorlati kihívásai

         véleményezők: Vizi Dávid Béla, Katona Gábor

11:00 Horváth Ákos - Katonai személyi felszerelések alapanyagai, optimumok kiválasztása az ellátásban

         véleményező: Ocskay István

11:30 Kovács-Horváth Adrienn - Védelmi felszerelések alapanyagainak költség-haszon és életciklus-elemzése

         véleményezők: Bencsik Gábor, Horváth Lajos

12:00 Szilágyi Tibor - A környezetbiztonság javítását célzó képességek fejlesztésének lehetőségei a Magyar Honvédségben – kutatás, fejlesztés, innováció és beszerzés

         véleményezők: Kovács Gergely, Terék Tamás