Pályázatok

Publikációs pályázat a Katonai Műszaki Doktori Iskola oktatói és hallgatói részére

A Katonai Műszaki Doktori Iskola idén ünnepli megalapításának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja pályázatot hirdet a Katonai műszaki tudományok tudományágban tudományos kutatómunkát folytató doktoranduszok (képzésben lévő doktoranduszok, fokozatszerzésre felkészülők és doktorjelöltek; a továbbiakban: KMDI hallgatók), illetve tudományos kutatómunkát, tudományos közéleti tevékenységet, szakmai munkásságot folytató, a doktori.hu felületen a KMDI oktatói névsorában szereplő oktatók-kutatók részére a tudományos kutatási eredményeik, közéleti tevékenységük, szakmai munkásságuk részére kutatási eredményeik tanulmányban való összefoglalására, melyet lektorált, ISBN számmal ellátott, elektronikus kötetben jelentetünk meg.

Az NKE HHK dékánjának publikációs pályázati felhívása a KMDI hallgatók részére
Az NKE HHK dékánjának publikációs pályázati felhívása a KMDI oktatók részére
Jelentkezési nyomtatvány

 

___________________________________________________________________________________________________________

Publikációs pályázat a Katonai Műszaki Doktori Iskola oktatói és hallgatói részére

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja publikációs pályázatot írt ki a kari doktori iskolák hallgatóinak. A pályázat lehetőséget biztosít a doktoranduszok, doktorjelöltek részére, segítve publikációs munkájukat. A Katonai Műszaki Doktori Iskola várja a jelentkezőket. A pályázatban megjelentetett tanulmányok egyrészt keresztmetszetét adják az iskolában folyó tudományos munkának, másrészt elszámolhatóak a doktori képzés során.

Az NKE HHK dékánjának publikációs pályázati felhívása a KMDI hallgatók részére
KMDI jelentkezési nyomtatvány pdf
KMDI jelentkezési nyomtatvány word

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Tématerületi kiválósági program

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/q-s-d-s-palyazati-felhivas

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/temateruleti-kivalosagi-program-2020/publikacios-tervpalyazat

 

OTDT RoskaTamás Tudományos Előadás Pályázati Felhívása

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívta a Roska Tamás Tudományos Előadás intézményét.

Az OTDT felhívja a doktoranduszok figyelmét, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a 35. OTDK-n tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

A Roska Tamás Tudományos Előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorandusz/doktorjelölt/posztdoktor (PhD/DLA fokozatott szerzett), aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban közzé tenni. A Roska Tamás Tudományos Előadás tartására 2021-ben a 35. OTDK keretében másodízben kerül sor, szekciónként egy, összesen 16 alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Roska Tamás Tudományos Előadás maximum 20 perc időtartamú, magyar nyelvű tudományos konferencia előadás, amely a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő hivatkozásokkal felszerelve, a tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően, saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el plenáris előadás formájában.

Pályázati határidő: 2020. szeptember 30. (szerda, CEST 23:59 óra)

Mellékletek: Roska Tamás előadás pályázati felhívás

                        Roska Tamás előadás alapító okirat

Kapcsolódó linkek: https://otdt.hu/hu/news/38

                                    http://roskapalyazat.otdt.hu/login

                                    https://www.facebook.com/otdk.hu/posts/3569685903060435

___________________________________________________________________________________________________________

Publikációs pályázat a Katonai Műszaki Doktori Iskola oktatói és hallgatói részére

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja pályázatot hirdet a Katonai műszaki tudományok tudományágban tudományos kutatómunkát folytató doktoranduszok (képzésben lévő doktoranduszok, fokozatszerzésre felkészülők és doktorjelöltek; a továbbiakban: KMDI hallgatók) és oktatók részére. A pályázat részleteiről a mellékelt részletes pályázati kiírásokban tájékozódhatnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 23.

Mellékletek:

Részletes pályázati kiírás oktatók részére
Részletes pályázati kiírás hallgatók részére
Jelentkezési nyomtatvány
Az NKE könyveinek egységes kéziratszabályai
Az NKE könyveinek egységes kéziratszabályai (cikk)

___________________________________________________________________________________________________________

Pályázati felhívás az NKE PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre.

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre.

A pályázat célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás , a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján.

A pályázat feltöltésének határideje 2020. szeptember 06. 24:00

Részletes pályázati kiírás

___________________________________________________________________________________________________________

A Belügyi Tudományos Tanács pályázati felhívása online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire.

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben.

A pályázat feltöltésének határideje 2020. október 01. 24:00

Részletes pályázati kiírás

___________________________________________________________________________________________________________

A Magyar Hadtudományi Társaság pályázati felhívása tanulmányok megírására

A Magyar Hadtudományi Társaság pályázatot hirdet egyének vagy szerzői/kutatói kollektívák számára tanulmányok megírására.

A pályázat meghirdetésének célja a tudományos tevékenység és a kutatás ösztönzése, a hadtudomány iránt érdeklődők aktivizálása, publikálásra alkalmas, a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése.

A pályázat feltöltésének határideje 2020. október 15.

Részletes pályázati kiírás

__________________________________________________________________________________________________________

Pályázati felhívás Felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktori hallgatóknak, kutatóknak Diplomáciatörténeti munkákra

Magyarország, valamint Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország közötti diplomáciai kapcsolatok fennállásának 100. évfordulója alkalmából, a diplomáciatörténet részleteinek feltárása érdekében, Magyarország Koppenhágai Nagykövetsége, Magyarország Helsinki Nagykövetsége, Magyarország Oslói Nagykövetsége és Magyarország Stockholmi Nagykövetsége nyilvános pályázatot hirdet a magyar-dán, a magyar-finn, a magyar-norvég vagy a magyar-svéd diplomáciai kapcsolatok történetének valamely időszakát, történését, fontos személyiségét vagy meghatározó viszonyrendszerét bemutató, tudományos igényű tanulmány elkészítésére felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktori hallgatóknak, tudományos munkát végző kutatóknak.

A pályázat feltöltésének határideje 2020. szeptember 30.

Pályázati felhívás

Részletes pályázati kiírás