Gondolatok a Katonai Műszaki Tudományokról

Tisztelet az előttünk járóknak

2001-et írtunk, amikor Solymosi József professzor úr először mutatott rá arra, hogy a katonai műszaki tudományok megteremtette azt az elméleti és gyakorlati tudásbázist, amire már érdemes tudományágat alapítani. Aki ismeri a tudományok rendszerét és közelről látja azt a küzdelmet, amelyet a tudományágak képviselői vívnak saját diszciplínájuk elismertetéséért, az tudja, hogy szinte reménytelen vállalkozás mellé állt a Professzor Úr. Nem voltam már kezdő, de akkor még fogalmam sem volt arról, mibe vágta a fejszéjét a saját szakmájában is kiemelkedő és elismert tudós. Aztán napról-napra követhettem a harcot – sokszor szó szerint értve erőfeszítését – melynek eredménye az, hogy ma beszélhetünk katonai műszaki tudományágról és Katonai Műszaki Doktori Iskoláról.   

Húsz éve, hogy együtt dolgozhatok ebben az iskolában azokkal a kollégákkal, akik elkötelezett hívei a haditechnika és technológia, a katonai műveletek és a biztonság hardver oldala kutatásának és fejlesztésének, valamint az új ismeretek átadásának. Számos nevet írhatnék most le, akikre tisztelettel gondolok, és akik közül sokan ma is segítik a munkámat.   

Mára jelentősen bővült az Iskola képzési területe. A katasztrófavédelmi szakemberek szinte a kezdetektől részesei a munkának és az elmúlt négy évben gyors ütemben fejlődik a vízügyi tudományokban érdekelt doktoranduszok és doktorjelöltek aránya is. Az Iskola nevét megtartottuk, az igényességet őrizzük, de nyitottak vagyunk az újra, nyitottak vagyunk a kihívásokra.

A Magyar Honvédség óriási lehetőség előtt áll azzal, hogy megkezdődött az átfegyverzése, több területen is megjelentek a korszerű fegyverek és fegyverrendszerek. Nekünk az a feladatunk – megőrizve a társult kutatási területek értékeit is – hogy segítsük ezt a munkát és felkészült, innovatív és kíváncsi tudományos fokozatosok kibocsátásával támogassuk a védelmi erőfeszítéseket. A humán erőforrás megvan hozzá, hiszen mind a doktoranduszok, mind az oktatók elkötelezettek e célok elérésében. Így van ez akkor is, ha önmagukban csalódott emberek ezt másképp látják.

Ma már a tudományágak kutatási módszerei, ismeretanyaga és eszközrendszere erősen széttartó. Publikációk százai elemzik a multi- és interdiszciplináris kutatások hasznát, az új dimenziók megnyílását. Nálunk, a mi doktori iskolánkban ezeket nem kell magyarázni, hiszen a kezdetektől így dolgozunk.         

Zrínyi Miklós a 17. század és a magyar és európai történelem egyik legnagyobb alakja katonai pontossággal fogalmazta meg a tudás lényegét: „az tudatlan semmirekellő, az tanult jó.” Ez legyen iránytűnk a következő húsz évben is!

Budapest, 2021. február 20.

Dr. Padányi József vezérőrnagy
iskolavezető