Munkatársak, elérhetőségek

A Katonai Műszaki Doktori Iskola elérhetőségei

 

KMDI munkatársai

 

A doktori iskola vezetője:

Dr. Padányi József vezérőrnagy, DSc, egyetemi tanár
     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
     CV
     Adatlap: Országos Doktori Tanács adatbázisa
     Tel.: +36-1-432-9000/29-647
     E-mail: padanyi.jozsef@uni-nke.hu
     Cím: 1581 Budapest, Pf. 15.

 

A doktori iskola helyettes vezetői:

Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, PhD, egyetemi tanár
     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
     Adatlap: Országos Doktori Tanács adatbázisa
     Tel.: +36-1-432-9000/29-343
     HM: 29-343
     E-mail: haig.zsolt@uni-nke.hu
     Cím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Dr. Solymosi József ny. ezredes, DSc, professor emeritus
     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar
     Adatlap: Országos Doktori Tanács adatbázisa 
     Tel.: +36-1-432-9000/29-651
     HM: 29-059
     E-mail: solymosi.jozsef@uni-nke.hu 
     Cím: 1581 Budapest, Pf. 15.

 

A doktori iskola tudományos titkára:

Dr. Tóth Bence, PhD, habilitált egyetemi docens
     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
     Adatlap: Országos Doktori Tanács adatbázisa
     Tel.: +36-1-432-9000/29-346
     HM: 29-346
     E-mail: toth.bence@uni-nke.hu
     Iroda: A. épület 7. emelet 711.
     Cím: 1581 Budapest, Pf. 15.

 

A doktori iskola tudományos titkár-helyettese:

Kirovné Dr. Rácz Réka Magdolna tű. őrnagy, PhD, egyetemi adjunktus
     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet
     Adatlap: Országos Doktori Tanács adatbázisa
     Tel.: +36-1-432-9000/29-346
     HM: 29-346
     E-mail: kirovne.racz.reka@uni-nke.hu
     Iroda: A. épület 7. emelet 711.
     Cím: 1581 Budapest, Pf. 15.

 

A doktori iskola előadói:

Szabó Krisztina tudományos szakfőelőadó
     Tel.: +36-1-432-9000/29-321
     HM: 29-321
     E-mail: szabo.krisztina@uni-nke.hu
     Iroda: A. épület 7. emelet 724.

 

Fehér Anna Viola tudományos előadó
     Tel.: +36-1-432-9000/29-415
     HM: 29-415
     E-mail: feher.anna.viola@uni-nke.hu
     Iroda: A. épület 7. emelet 723.

 

Titkárság:

Cím: Budapest, Hungária krt. 9-11. 
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.     

Telefon: +36-1/432-9062,
               +36-1/432-9000/29-321
 

Hivatali rend:

Dr. Padányi József vezérőrnagy DSc, egyetemi tanár, iskolavezető fogadóórája: „A” épület 424. iroda - előzetes egyeztetés szerint

A KMDI Titkárság ügyintézési rendje