Egy mérföldkő a doktori képzésben: a komplex vizsga

Egy mérföldkő a doktori képzésben: a komplex vizsga

„Nem a tudás, hanem a tanulás, nem a birtoklás, hanem a szerzés, nem az ottlét, hanem az odaút szerzi a nagyobb örömet.” – Gauss

A Katonai Műszaki Doktori Iskola 2020. június 15. és 2020. június 24. között, a járványügyi szabályok maximális betartásával folytatta le a 2019/2020-as tanévben másodévfolyamos tanulmányaikat befejező doktoranduszok komplex vizsgáztatását.

A komplex vizsga meghatározó mérföldkőnek számít a doktoranduszok életében. Doktori (PhD) képzésük folyamán ugyanis ez az a kritikus mérőpont, amikor eldől, hogy folytathatják-e a tanulmányaikat. A hallgatóknak a vizsga elméleti részében számot kell adniuk tanulmányaik képzési és kutatási fázisában elsajátított ismereteiről. A lexikális tudás mellett, a vizsga disszertációs részében az értékelés másik része azt hivatott mérni, hogy a doktoranduszok hol tartanak a tudományos kutatómunkájukkal, időarányosan hogyan állnak a disszertációjuk elkészítésével, valamint hogyan tervezik a doktori (PhD) képzésük második, azaz kutatási és disszertációs szakaszát.

Mindezen részterületek minősítése alapján a Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács által jóváhagyott komplexvizsga-bizottságok eldöntik azt, hogy támogatják-e vagy esetlegesen elutasítják a hallgatók további tanulmányainak, tudományos kutatásainak a folytatását a Doktori Iskola keretében.

Ebben az évben 29 fő doktorandusz volt komplex vizsgára kötelezve, akik közül 26 fő hallgató felelt meg a vizsgára bocsátás követelményeinek. A doktoranduszok a Doktori Iskola valamennyi kutatási területét képviselték. A vizsgázók között 1 fő Közszolgálati ösztöndíjas chilei, valamint 1 fő Stipendium Hungaricum ösztöndíjas jordán nemzetiségű hallgató is volt, akivel - tekintettel a járványügyi veszélyhelyzet miatt kialakult állapotra -, rendhagyó módon, Skype-interjú formájában zajlott le a vizsga-meghallgatás.

A komplexvizsga-bizottságok összegzett véleménye alapján megállapítható, hogy a komplex vizsga elméleti részét és a disszertációs részét illetően, valamennyi doktorandusz felkészültsége megfelel az elvárt követelményeknek. A doktori (PhD) képzésük képzési és kutatási szakaszában megszerzett elméleti ismereteket képesek voltak megfelelő módon visszaadni a kutatási területek főtantárgyaihoz, valamint a kutatási témák specifikus tantárgyaihoz tartozó kérdések megválaszolása során. Képesek voltak az elvárt módon bemutatni az eddigi tudományos kutatómunkájukat, az elért kutatási eredményeiket, valamint ismertetni a doktori (PhD) képzésük kutatási és disszertációs szakaszában tervezett elképzeléseiket. A hallgatók többsége rangos folyóiratokban publikálta a kutatási eredményeit, nemzetközi tudományos-szakmai konferenciákon mutatta be a következtetéseit, javaslatait, valamint a nagytöbbségük már most megszerezte a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez követelményként támasztott második nyelvvizsgát is.

A Doktori Iskola vezetése és Titkársága gratulál valamennyi doktorandusznak és a témavezetőjének! További tudományos kutatómunkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

 

Budapest, 2020. június 26.

Dr. Jobbágy Szabolcs PhD


Címkék: Főoldali hírek