Tóth András tű. alezredes doktori (PhD) védése

Tóth András tű. alezredes:
A szénhidrogén-feldolgozás káreseteinek katasztrófavédelmi szemléletű vizsgálata, a megelőzésük modern stratégiái és korszerű lehetőségei

Témavezetők:
Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi tanár, a földtudományok CSc fokozatosa
Dr. Endrődi István ny. tű. ezredes, a hadtudományok PhD fokozatosa

Nyilvános vita ideje: 2022. február 14. (hétfő) 14:00 óra

Nyilvános vita helye: NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

Az értekezés szövege: https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/17147/toth_andras_doktori_ertekezes.pdf


Címkék: Főoldali hírek