Doktoravatás

Ünnepi szenátusi ülést tartott az Egyetem Napja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). A Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermében március 24-én megrendezett eseményen hét PhD és három habilitált doktort avattak fel, majd a Szenátus kitüntetésekkel ismerte el az Egyetem számos munkatársának teljesítményét.

Az NKE Szenátusának ünnepi ülésén Deli Gergely rektor megnyitó szavai után Patyi András, a Kúria elnökhelyettese, az Egyetem prorektora emlékeztetett arra, hogy e napon az Egyetem alapítását és létezését ünnepeljük. Az NKE alapításáról szóló 2011. évi XXXVI. törvény ugyanis 2011. március 28-án lépett hatályba. A jogszabály kihirdetésének napját egy év múlva nyilvánította az Egyetem Napjává az NKE Fenntartói Testülete. Patyi András kiemelte, a kezdetektől úgy tekintettek az intézményre, mint a fejlesztés egyetemére, amely miközben képezi a hallgatókat, önmaga is fejlődik. Bizonyíték erre a magunk mögött hagyott tíz esztendő, amelyre összegző, szubjektív visszapillantást nyújtott beszédében az Egyetem prorektora.

A PhD doktorokat, Herczeg Gergelyt és Tóth András tű. alezredest a KMDI hallgatói közül, valamint Éberhardt Gábor r. ezredest, Hollósy-Vadász Gábor Jánost, Oltay Edithet, Papp Bendegúzt és Zentai Károly alezredest Papp Tekla, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke mutatta be. Ezt követően került sor ünnepélyes fogadalomtételükre, majd doktorrá avatásukra.

Az ünnepi szenátusi ülésen habilitált doktori címet vehetett át Bíró Tibor, Demeter Márton és Gellén Márton. Az avatottak nevében Demeter Márton szólt a jelenlévőkhöz. Az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Társadalmi Kommunikáció Tanszékének docense beszédét egy történettel kezdte. „Nem kívánok semmi jót, mert úgyis összetöri magát – így gratulált jogosítványának megszerzésekor oktatója. A PhD-fokozat, akárcsak a jogosítvány, feljogosítja viselőjét a tudományos életben való közlekedésre. Ám a tudomány fejlődése magas kockázattal jár, amelybe, mint a vezetésbe is, kódolva vannak a kudarcok. E jeles napon azonban fontos kifejezni a hálát is az Egyetem és az oktatói felé, akik nélkül nem szerezhettek volna tudományos jogosítványt.

Az ünnepi szenátusi ülésen Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át Kollár Csaba r. őrnagy, Kozma Zsófia Eszter, Varga Mátyás Károly, Dúl János, Horváth Judit, Juraszik Ágnes, Petrovics Zoltán, Varga Béla Lajos alezredes, Keve Gábor, Derka-Fehér Brigitta, Kováts Antónia Piroska, Barta Bettina, Bakonyi Mária és Erdős Ákos pü. őrnagy. Egyetemért Emlékérmet vehetett át Somogyi Ákos Gergő, Török Gábor, Schmidt Zoltán vezérőrnagy, Láng István és Zsinka András nyugalmazott r. vezérőrnagy. Végül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetést vehette át Lakos Lambert István, Smuk Péter, illetve Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok.

Az ünnepi szenátusi ülésen az Egyetem címzetes oktatói címet adományozott Szemereyné Pataki Klaudia részére. Címzetes egyetemi docensi címet vehetett át Szabó Hedvig nemzetbiztonsági altábornagy, Szalai János mérnök alezredes és Abonyi Csaba. Az ünnepségen Kerezsi Klára szintén átvette a részére adományozott Professor Emerita címet.


Címkék: Főoldali hírek