Missziónk az, hogy bemutassuk: a katonák értelmiségiek!

Különleges, kettős könyvbemutató élményével lehettünk gazdagabbak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Főépület Zrínyi Termében március 30-án. Az eseményen Hausner Gábor szerkesztésében megjelent Hadik András válogatott hadügyi írásai és Süli Attila szerkesztésében megjelent Jakkó László hadtudományi munkái című könyvet ismerhettük meg.

A Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában megjelt újdonságok a Pro Militum Artibus (PMA), azaz a hadtudományért könyvsorozat részeként jelentek meg. A sorozat szerkesztője Padányi József mérnök vezérőrnagy, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) egyetemi tanára, a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője. A bemutatót Németh Balázs, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék egyetemi adjunktusa moderálta.

„Néhány évvel ezelőtt abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy az egyetem akkori rektora, Patyi András azon is munkálkodott, miként lehetne a hadtudományoknak újabb és újabb lendületet adni” – idézte fel a Pro Militum Artibus sorozat születésének körülményeit Padányi József vezérőrnagy. A Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője köszöntőjében kifejezte háláját nemcsak a szerkesztők és a köteteket sajtó alá rendező kollégák felé, hanem a Ludovika Egyetemi Kiadó munkatársai felé is. „futaki gróf Hadik András a maga korában egész Európában ismert hadvezér, a 18. század legsikeresebb és leghíresebb magyar katonája volt. Pályája csúcsán, 1774-ben tábornagyi rendfokozatot kapott, Mária Terézia kinevezte a bécsi Udvari Haditanács elnökévé. Több mint ötven évi katonai szolgálata során, III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása alatt öt háborúban, számtalan csatában és várostromban vett részt huszárai élén. A sorozat legújabb, hatodik kötetével, Hadik András válogatott hadügyi írásainak közreadásával régi adósságot törlesztettünk” – fogalmazott a vezérőrnagy.

„Hadik András személyére valóban érdemes emlékezni” – mondta Lázár Balázs, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) Hadtörténeti Kutató Osztály osztályvezetője. „Nem véletlen – folytatta – hogy egy nagy költségvetésű játékfilm is készül róla, ami remélhetőleg a nagyközönség érdeklődését is felkelti” – adta hírül Lázár Balázs, aki Lenkefi Ferenccel fordította és rendezte sajtó alá a kötetben Hadik német nyelvű írásait, valamint a bevezető tanulmányt is elkészítette. Lázár Balázs arról is beszélt, Hadik András művelt, korszerű gondolatokat képviselő, modern és nyitott ember volt. Fél életében a törökök ellen harcolt, miközben törődött a saját embereivel, de a polgári lakossággal szembeni viselkedése alapján is korrekt és humánus ember képe rajzolódik ki előttünk. „Mind stratégaként, mind taktikusként helyt állt, személye a magyar és az egyetemes hadtudomány szempontjából is kiemelkedő” – mondta a HM HIM Hadtörténeti Kutató Osztály osztályvezetője.  

Jakkó László huszárkapitány a napóleoni háborúk idején élt és szerzett jelentős harctéri tapasztalatokat – ismertette Süli Attila őrnagy, kötetszerkesztő, a HM HIM Kutató Osztály kutatója. Jakkó László hadtudományi munkái című könyvben két fontos mű, egy 18. századi porosz és egy 1. századi római hadtudományi munka olvasható, melyeket Jakkó 1815 és 1817 között ültetett át magyar nyelvre, de nyomtatásban máig nem jelent meg, mindössze egyetlen kézirata maradt fenn. „E műveket az teszi elsősorban jelentőssé, hogy a szerző Zrínyi Miklós óta először adott közre modern hadtudományi munkákat magyar nyelven, melyben a nyelvújítás eredményei is fellelhetők” – hangsúlyozta Süli Attila.

A sokoldalú katona személyiségről beszélt Hausner Gábor alezredes, kötetszerkesztő, az NKE HHK Katonai Tanfolyamszervező Intézet Statikus Tanfolyami Osztály főreferense. „A kiváló műveltségű katona, a gondolkodó katona, az értelmiségi katona Balassi Bálinttal kezdődik. Hadik, Jakkó – és egyébiránt például Montecuccoli is – ugyancsak sokoldalú, fantasztikus tehetségű emberek voltak. Harcoló katonák, akik teljes életet éltek: a tudományok, valamint a művészetek terén is megállták a helyüket. Nyelveket beszéltek, de fordításaikból kiderül, nemcsak az idegen nyelveket ismerték jól, hanem a magyar nyelvet és a hadtudományokat, ezáltal a ’katonanyelvet’ is. Hadik és Jakkó kapcsán az értelmiségi katona lét bemutatását misszióként felvállalva szeretnénk üzenetet közvetíteni a társadalomnak: a katonák értelmiségiek is!” – mutatott rá az alezredes.  


Címkék: Főoldali hírek