20 éves a Katonai Műszaki Doktori Iskola

Ünnepi konferencia 2022. október 25-én

 

Helyszín:
Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus

M. Szabó Miklós altábornagy Díszterem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

 

PROGRAM

9:00   Megnyitó – Dr. Pohl Árpád dandártábornok, NKE HHK dékán

9:15   Iskolavezetői köszöntő – Dr. Padányi József vezérőrnagy

 9:25   Köszöntések

 9:40   Dr. Guth-Orji Ágnes o. őrnagy: A pilóták hirtelen cselekvőképtelenségének okai és megelőzési lehetőségei különös tekintettel a magassági oxigénhiány és a COVID fertőzés okozta tüdőfunkció csökkenés összefüggéseire, és a pilóták pszichológiai alkalmasságának legújabb megállapítási szabályainak tapasztalatai tükrében a katonai és civil repülésben

10:00   Dr. Kakuja Izabella r. őrnagy: A sugárzó/nukleáris anyagokkal szennyezett bűnügyi helyszínek helyszíni szemléje és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek

10:20   Dr. Farkas Csaba Bence: Vegyi, biológiai, illetve radio-nukleáris eseményekben kontaminált elhunytak azonosítása; a biztonságos feladatvégzés elméleti és gyakorlati kihívásai

10:40   Berger Ádám: A veszélyes anyag üzemi kármentők és nagyműtárgyak irreverzíbilis baleseti hatásokkal szembeni ellenállási képességének fejlesztése

11:00   Tímár Attila: A települések katasztrófavédelmi besorolása az árvízvédelmi védvonal tönkremeneteli valószínűségének tükrében, különös tekintettel a Körös vidékére

11:20   Zárszó


Címkék: Főoldali hírek