A tanulás a legjobb befektetés

15 új doktort avatott a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa. Deli Gergely rektor a Széchenyi Díszteremben tartott avatón arról beszélt: a doktorok száma jelzi, hogy az egyetem minőséget képvisel a felsőoktatásban és a tudományban. Az ülésen egyetemi elismeréseket is átadtak, az NKE Díszpolgára lett Benkő Tibor vezérezredes, volt honvédelmi miniszter.

A Szenátus ünnepi ülésén avatott doktorok fontos mérföldkőhöz érkeztek, amely egész későbbi tudományos és szakmai életútjukat meghatározza, a tudományos fokozat megszerzése új horizontokat nyit meg számukra. „Önök a ma létező legjobb befektetési formát, a tanulást választották céljaik eléréséhez” – köszöntötte az új doktorokat Deli Gergely. Az NKE rektora szólt az egyetemi kitüntetéseket és címeket átvevőkhöz is. Mint mondta: valamennyi elismerésben részesült kimagaslóan sokat tett az egyetemért, a díjak és címek nem csupán reprezentatív céllal bírnak, hanem az NKE-vel fennálló köteléket is szimbolizálnak, amely felelősséggel jár. A hagyományokhoz híven az új doktorok ünnepélyesen esküt tettek, amelyben megfogadták, hogy tudásukat a haza szolgálatába állítják. A Szenátus avatótanácsa doktorrá fogadta a jelölteket. Válaszbeszédében a frissen doktorrá avatott Bakai Kristóf Péter püőr. dandártábornok arról beszélt, hogy egy különös utazás fontos állomásához érkeztek, a tudomány fényére pedig nagy szükség van a gyorsan változó világban és biztonsági környezetben. A NAV vámszakmai és nemzetközi elnökhelyetteseként dolgozó új doktor bevallotta: a vezetéssel szemben támasztott fontos követelmény a tudományosság, e nélkül nem tudná elvégezni a rá bízott munkát.

A Szenátus ünnepi ülésén egyetemi elismeréseket is átadtak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Díszpolgára kitüntetésben részesült Benkő Tibor vezérezredes, volt honvédelmi miniszter a megújult tisztképzés rendszerének kialakítása során nyújtott támogató munkája elismeréseként. Az NKE Aranyérme kitüntetést vehette át Klotz Balázs, a Közigazgatási Továbbképzési Intézet igazgatója a magyar közszolgálati továbbképzési rendszerben nyújtott érdemeinek elismeréséül. Szintén az NKE Aranyérme kitüntetésben részesült Kristó Katalin fejlesztési rektorhelyettes, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon végzett elkötelezett munkája iránti háláért, amit oktatóként, dékáni hivatalvezetőként és megbízott dékánként végzett. A Szenátus döntése alapján Egyetemért Emlékérmet kapott Horváth József, az NKE 2012–2019 közötti főtitkára, Gyaraki Károly Mihály nyugállományú mérnök altábornagy, Stefan Lampl dandártábornok és Szabó István volt honvédelmi államtitkár.  Címzetes Egyetemi Tanár Oklevelet vehetett át Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Szintén címzetes egyetemi tanári címet kapott Molnár Ferenc József dandártábornok. A Szenátus címzetes egyetemi docensi címet adományozott Salgó László Péternek, valamint Oroszi Viktor György, Garamvölgyi László nyugállományú rendőr dandártábornok és Teke András ny. határőr ezredes részére. Mestertanári címet kapott Kudar Mariann. Az egyetemért végzett lelkiismeretes, odaadó és precíz munkájuk elismeréseként Rektori Kitüntető Oklevelet vehetett át Szabó József, Hutkai Zsuzsanna, Váradi Gábor, Csurja Gábor törzszászlós, Horváth Bettina és Parragh Bianka.

Pohárköszöntőjében az egyetem új díszpolgára, Benkő Tibor vezérezredes, volt honvédelmi miniszter arra buzdította a frissen avatott doktorokat, hogy folytassák tudományos munkájukat, mert az ország olyan kihívások előtt áll, amelyben nagy szükség van a kutatás-fejlesztés-innováció területén dolgozó szakemberekre és kiváló egyetemi oktatókra is. Soha ne sajnálják a fáradságot, tanuljanak egy életen át, hogy az ország közös erővel, közös célok érdekében, a nehéz időkben is tudjon előre haladni – hívta fel a figyelmet Benkő Tibor. 


Címkék: Főoldali hírek