Padányi József vezérőrnagy székfoglalója a Szent István Tudományos Akadémián

A Zrínyiek fegyverei nyomában. "A toll megékesíti az embert, a vas rettenetessé teszi." címmel tartotta meg székfoglalóját 2023. április 3-án Padányi József vezérőrnagy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében, ahol az előadást követően átvehette a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagi oklevelét Kocsis Imre professzortól, az Akadémia másodelnökétől.

Padányi József laudációját Kollár László akadémikus osztályelnök, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára ismertette.

A tábornok előadásában bemutatta a Zrínyi család fennmaradt tárgyi emlékeit, különös tekintettel a fegyverekre. Beszámolt arról a több országon átívelő kutatómunkáról, melynek eredményeként sikerült azonosítani több olyan fegyvert és ruhadarabot, melyek kétséget kizáróan a Zrínyiek tulajdonában voltak. Ezek közül különös helyet foglal el a Zrínyi szablya, mely fontos jelkép Egyetemünk számára, de személyes vizsgálat, szakirodalmi kutatás, múzeumi és árverési katalógusok tanulmányozása, illetve szakértőkkel folytatott konzultációk során beazonosításra kerültek pisztolyok, gránátvetők, sodronying, nemezsüveg és egy ún. lámpás pajzs is.

Az eseményen részt vett Deli Gergely rektor, valamint Lippai Péter dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Krajnc Zoltán ezredes, a kar tudományos dékánhelyettese, továbbá több oktató és kutató is.

A Szent István Tudományos Akadémia az 1915-ben alapított Szent István Akadémia folytatója, valamint utóda a Szent István Társulat 1879-ben megalapított Tudományos és Irodalmi Osztályának. A rangos tudományos társaság fővédnöke a mindenkori esztergom-budapesti érsek, az Akadémia rendes tagsága az Alapszabály értelmében 120 fő lehet.

A székfoglaló előadásról készült felvétel a Szent István Tudományos Akadémia csatornáján visszanézhető.


Címkék: Főoldali hírek