Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Katonai műszaki tudományok tudományághoz szorosan kapcsolódó tudományos kutatási eredmények közzétételére, könyvfejezet formájában

a Katonai Műszaki Doktori Iskola lektorált elektronikus kötetében

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja pályázatot hirdet a Katonai műszaki tudományok tudományágban tudományos kutatómunkát folytató doktoranduszok (képzésben lévő doktoranduszok, fokozatszerzésre felkészülők és doktorjelöltek; a továbbiakban: KMDI hallgatók) részére kutatási eredményeik tanulmányban való összefoglalására, melyet lektorált, ISBN számmal ellátott, elektronikus kötetben jelentetünk meg.

A pályázat címe: A katonai műszaki tudományok időszerű kérdései, kutatási eredményei 2023.

A pályázat célja: Az elektronikus kötet célja, hogy tanulmányok formájában bemutassa a katonai műszaki tudományok tudományág különböző kutatási területein tudományos kutatómunkát folytató doktoranduszok legjelentősebb tudományos eredményeit, és átfogó képet adjon a tudományág időszerű kérdéseiről.

Pályázhat: valamennyi KMDI hallgató, akinek tudományos kutatómunkája, elért eredményei szorosan kötődnek a katonai műszaki tudományok tudományághoz. Pályázni egy magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott, továbbá a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő – egy vagy több szerzős (témavezető nem) – tanulmánnyal lehet.

A pályázat elvárt tartalmi és formai elemei:

·        Terjedelme: minimum 20 000, maximum 40.000 leütés (1 szerzői ív) szóközökkel;

·        Az elvárt formai követelmények a pályázati felhíváshoz csatolva (1. melléklet).

·        A tanulmányt angol és magyar címmel, rezümével és kulcsszavakkal kell ellátni.

·        Az első hivatkozás (lábjegyzet) tartalmazza a szerző nevét, munkakörét, e-mail elérhetőségét és ORCID azonosítóját.

·        Tartalmát tekintve a szerző(k) saját szellemi tulajdona, saját tudományos kutatómunkájának, saját tudományos kutatási eredményeinek tanulmány jellegű áttekintése, összefoglalása legyen.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Pályázni a a 2. melléklet kitöltésével és a kmdi@uni-nke.hu emailcímre való megküldésével lehet.

Határidő: 2023. június 1.

A 2. melléklet alapján elfogadott pályázatok esetében a tanulmány leadási határideje 2023. augusztus 24. 24:00 óra (kizárólag a határidőig véglegesített, megküldött tanulmányokat fogadjuk be és bíráljuk el). Az elkészített tanulmányokat és az adatbekérőt elektronikus úton a kmdi@uni-nke.hu címre kell megküldeni, publikációs pályázat címmel.

A befogadás módja: A művek befogadásáról egy szakmai bizottság dönt 2023. június 9-éig, melyről a pályázókat értesítjük. A benyújtott pályázati anyagokat a megjelentetést megelőzően lektoráljuk (2023. szeptember 20.) és a lektori útmutató alapján javított tanulmányt szerkesztjük (2023. szeptember 30.).

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a nem megfelelő tartalmi és formai elemek alapján elkészített vagy a katonai műszaki tudományok tudományághoz nem köthető, illetve a szakmai lektor véleményét figyelmen kívül hagyó tanulmányok elutasítására.

A pályázattal kapcsolatos további információkat a kmdi@uni-nke.hu email címen kérhet.

Budapest, 2023. május 9.

 

 

 

Dr. Lippai Péter dandártábornok

 

mb. dékán


Címkék: Főoldali hírek