KMTDT bemutatása

Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács

 

A Katonai Műszaki Tudományági Doktori Tanács (a továbbiakban: TDT) az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (a továbbiakban: EDHT) által tudományáganként létrehozott, saját feladat- és hatáskörrel rendelkező, rendszeresen ülésező testület. A TDT a működését az EDHT által jóváhagyott ügyrendben szabályozza.

 

A TDT-nek hivatalból tagjai a doktori iskola (a továbbiakban: DI) törzstagjai. A további tagokra a DI vezetője tesz javaslatot.

A tagok mandátuma öt évre szól, amely több alkalommal meghosszabbítható.

A TDT tagja továbbá – tanácskozási joggal – egy, a Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban: DÖK) által felkért doktorandusz is.

A TDT tudományos titkárt kérhet fel, aki a TDT ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

A TDT állandó meghívottjai – tanácskozási joggal – a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja és a DI kutatási területeinek vezetői.

A TDT elnöke a DI vezetője.

A TDT fellebbviteli fóruma az EDHT.