KMTDT tagok

Belső tagok:

Dr. Ács Éva, DSc, kutatóprofesszor

Dr. Farkas Tibor őrnagy, PhD, habilitált egyetemi docens

Dr. Földi László ezredes, PhD, egyetemi tanár

Dr. Haig Zsolt ezredes, PhD, egyetemi tanár

Dr. Horváth Attila ezredes, CSc, egyetemi tanár

Dr. Horváth István, DSc, egyetemi tanár

Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, PhD, habilitált egyetemi docens

Dr. Kóródi Gyula, PhD, egyetemi tanár

Dr. Kovács Zoltán alezredes, PhD, egyetemi docens

Dr. Padányi József vezérőrnagy, DSc, egyetemi tanár, iskolavezető, KMTDT elnök

Dr. Solymosi József ny. ezredes, DSc, professor emeritus

 

Külső tagok:

Dr. Kuti Rajmund, PhD, egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem)

Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár

 

Tanácskozási jogú tagok:

Szajkó Gyula őrnagy, doktorandusz képviselő

Dr. Berek Tamás ezredes, PhD, habilitált egyetemi docens

Dr. Gyarmati József ezredes, PhD, habilitált egyetemi docens

Dr. Palik Mátyás ezredes, PhD, egyetemi docens

Dr. Lippai Péter dandártábornok, PhD, egyetemi docens, dékán