Műhelyvita és fokozatszerzési dokumentumok

Műhelyvita

     Kérelem műhelyvita megtartásának engedélyezésére

     Felkérés előopponenciára

     Műhelyvita meghívó

     Jegyzőkönyv műhelyvita megtartásáról

 

Fokozatszerzési eljárás

     A jelentkezés általános feltételei

     Benyújtandó dokumentumok listája

     Jelentkezés doktori (PhD) fokozatszerzésre (2015 után kezdett évfolyamoknak)

     Jelentkezés doktori (PhD) fokozatszerzésre (2016 előtt kezdett évfolyamoknak)

     Bekötési engedély

     Témavezetői előterjesztés (2015 után kezdett évfolyamoknak)

     Témavezetői előterjesztés (2016 előtt kezdett évfolyamoknak)

     Nyilatkozat (minta)

     Online védés forgatókönyve

     Jegyzőkönyv a nyilvános védésről